Attefallshus

Så kallade attefallshus är på ropet just nu eftersom de kan ha väldigt många olika användningsområden. De kan användas som mindre bostäder om man vill satsa lite mer på dem, men även som bastuhus, uterum, växthus och mycket annat. Dessutom behöver man i de flesta fall inget bygglov för dem. (Detta gäller om attefallshuset ifråga är mindre än 25 kvadratmeter stort och har en taknockshöjd som är lägre än 4 meter).

Att ett attefallshus ska uppföras måste dock anmälas till kommunen där man bor, till byggnadsnämnden där, och detta måste göras innan något bygge sker. Kommunen kommer då att ge dig ett startbesked när det är okej att börja bygga eller ställa upp ett attefallshus.

Bygga själv?

Det är dock inte på något vis ett måste att bygga ett attefallshus själv, för det finns populära lösningar för den som inte vill eller kan göra detta själv. En lösning är de färdiga byggsatser som säljs för detta. Dessa är utformade så att den som är rätt händig själv kan sätta upp ett attefallshus med hjälp av dem, men det går givetvis även att anlita en byggfirma för att göra det om man vill det.
En annan lösning är att köpa ett så kallat nyckelfärdigt attefallshus. Dessa kallas så eftersom allt som behövs är att lyfta huset på plats, och så kan det användas nästan direkt efter detta. Detta är därför den bästa lösningen för alla som vill ha ett attefallshus så snabbt som möjligt.

Beroende på hur stort man vill att attefallshuset ska vara och hur avancerad konstruktion man är ute efter kan priserna på dessa byggnader variera väldigt mycket. Vad som brukar driva upp kostnaderna allra mest är om man vill använda attefallshuset som bostad. I regel ligger priserna dock på mellan 100 000 kronor och 400 000 kronor ungefär.

Som bostad

Tänk på att om du vill använda attefallshuset som bostad så måste det uppfylla alla krav som ställs på bostäder av Boverket och deras byggregler. Då är det även ofta aktuellt att värma upp attefallshuset. För detta är populära alternativ braskaminer, luftvärmepumpar, vattenburen värme samt elvärme.

För att välja det rätta attefallshuset underlättar det betydligt om man kan välja ut en plats för det i förväg. Olika attefallshus passar nämligen på olika platser. Tänk även på att attefallshus måste stå på en stabil grund, så grundarbete för att åstadkomma detta krävs i de allra flesta fall, innan attefallshuset kan komma på plats.